Artvin ASKF 6. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 23/08/2023 Çarşamba günü saat:17:00’da Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı (Çarşı Mah.İnönü Cad.Babür Ünsal İşhanı No:81/6 Merkez /ARTVİN adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30/08/2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize duyurulur.

ARTVİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ADINA

Sadettin DAĞ
Başkan

GÜNDEM :

  • Açılış, yoklama,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yrd. 2 Sekreter Üye)
  • Gündemin okunarak oylanması.
  • Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.
  • Denetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Mali Raporların okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası edilmesi ile Bilanço ve Mali Raporların kabulü.
  • Federasyonun 2023–2024, 2024–2025 ve 2025–2026 yılları Tahmini Bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve oylanarak kabulü ile yeni fasıl açma ve fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
  • Federasyon Yönetim, Denetim ve diğer kurullar ile TASKK üst kurul delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
  • Dilek ve Temenniler-KAPANIŞ