Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ana Tüzüğü

 • MADDE 1- Federasyonun Adı : Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ dur. Kısa Adı ARTVİN ASKF’ dir. Merkezi Artvin’ dir.
 • MADDE 2- Kurucu Spor Kulüplerinin Adı, Adresi ve Temsilcileri :
  1. BORÇKA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü / Hükümet Konağı Kat/ 4 Borçka/ARTVİN, Temsilcileri : Hamit KURT – İsmail ARSLAN –M. Ali ARSLAN
  2. BORÇKASPOR KULÜBÜ: Kars Cad / İlçe Müftülüğü Yanı Borçka/ARTVİN, Temsilcileri : Turgut TOPAL- Abdullah KOÇAK- C.Cahit AYDEMİR
  3. BORÇKA ESNAFSPOR KULÜBÜ : Gençlik Terzihânesi PTT. Cad. Borçka/ARTVİN, Temsilcileri: Recep Ali CEBECİ- Recep ARSLANTÜRK- Emine NURKAN YEĞEN
  4. Ş. SAVAŞ GEDİK LİSESİ SPOR KÜLÜBÜ : Şehit Savaş Gedik Lisesi Borçka/ ARTVİN, Temsilcileri : Erkan ATASERT- Mehmet YILDIZLAR- Sedat YILDIRIM
  5. MURATLI HUDUTSPOR KULÜBÜ : Muratlı Köyü / Borçka/ARTVİN, Temsilcileri : İsmail AYDIN- İsrafil BOZKURT- H. Yaşar ÖZTÜRK
  6. MURGULSPOR KULÜBÜ: Murgulspor Tesisleri, Murgul/ARTVİN, Temsilcileri : Mustafa TURHAN- Necat KARA- Şaban KARACA
  7. ARTVİN ORMANSPOR KULÜBÜ : Orman Bölge Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Merkez/ ARTVİN, Temsilcileri : M. Sinan ÖZKAYA- Orhan BIYIKLI- Asım YILMAZ
  8. ARTVİN TELEKOMSPOR KULÜBÜ : Türk Telekom Binası, Çarşı Mah. Merkez/ARTVİN, Temsilcileri : Seracettin GENÇ- Erol ASLAN- İsa UZUN
  9. ARTVİN BOKS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ : Halkevi Cad. Çarşı Mah. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Merkez/ARTVİN, Temsilcileri : Mümtaz TOKGÖZ- Vehbi TOKGÖZ- Mesut YÜKSEL
  10. ARTVİN KÜLTÜR TURİZM DOĞA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ : Kültür Turizm Müdürlüğü, Merkez/ARTVİN, Temsilcileri : Muhammet BİLGİN- Murat EREN- Zayit BİLGİN
  11. ARTVİNLİ GENÇLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ : Merkez Cami Meydanı Eski Sebze Hali üzeri Kat:3 No: 18 Merkez/ARTVİN, Temsilcileri : Hayati GÜNERİ- Erhan GAZİHAN- Sadettin DAĞ
  12. YUSUFELİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ : Yusufeli Belediyesi Binası, Yusufeli/ARTVİN, Temsilcileri: Muzaffer PALANCI- Ahmet KARABIYIK- İbrahim UYUMAZ
  13. LİVANE ÇORUH GENÇLİK SPOR KULÜBÜ: Halkevi Cad. Çarşı Mah. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası, Merkez/ARTVİN, Temsilcileri: Mustafa KONGUR- Ali Fuat AKIN- Kadri DALKILIÇ
  14. ARTVİN 7 MART SPOR KULÜBÜ : Halkevi Cad. Çarşı Mah. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası, Merkez/ARTVİN, Temsilcileri: Murat ÜLKER- Bülent YILMAZ- Recep AVCI
  15. BORÇKA ÖĞRENCİ SPOR KULÜBÜ : Avni Yılmaz Pasajı No 31 Maradit Cad. Borçka/ARTVİN, Temsilcileri: Murat KESKİN- Mustafa KALENDER- Uğur YILMAZ
  16. ARDANUÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ : Ardanuç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Binası, Ardanuç/ARTVİN, Temsilcileri : Süleyman ALTUNDİŞ –Suat ERDEM- Yener DEDE
  17. ARHAVİ TENİS KULÜBÜ : PTT Üstü Kat:1 No:3 Arhavi/ARTVİN, Temsilcileri : Erol TOSUN- Yavuz ÖZBIYIK- Candaş KIR
  18. ARHAVİ MAJÖRLER SPOR KULÜBÜ : Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Arhavi/ARTVİN, Temsilcileri : Kenan ÖZŞAHİN- Metin ÖZDEMİR- Kemal ZAİM
  19. YUSUFELİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ : Yusufeli Belediye Binası, Yusufeli/ARTVİN, Temsilciler : Muharrem AYTEKİN- Miktat DEMİRKIRAN- Orhan GÜNEY
  20. LİVANE TENİS KULÜBÜ : Çarşı Mah. Çelik Apt. No:4 Merkez/ARTVİN, Temsilcileri : Yeşim BOLLUK- İbrahim DEMİR- Mehmet İSKENDER
  21. HOPA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ : Hopa Belediye Binası Kat:2 Hopa/ARTVİN, Temsilcileri : Erdoğan ALBAYRAK- Turan ŞENTÜRK- Levent YAZICI
  22. ARHAVİ AKADEMİSPOR KULÜBÜ: Boğaziçi Mah. No:4 Arhavi/ARTVİN, Temsilcileri : Ladik SEYHAN – Mehmet GÜNAYDIN – Elvan SEYHAN
  23. ARHAVİ FOLKLOR ARAŞTIRMA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ : Arhavi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Binası, Arhavi/ARTVİN, Temsilcileri: Ersin ALTIN – Birsen GÜLTEKİN – Tolga Rıdvan MİRASYEDİ
  24. HOPA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Hopa Belediye Binası, Hopa/ARTVİN, Temsilcileri: İbrahim DAĞISTANLI – Vedat KARAMAN – Ali ERDAL
  25. KARADENİZ BAKIR İLKÖĞRETİM OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Karadeniz Bakır İlköğretim Okulu Merkez/ARTVİN, Temsilcileri: Nemci ASUMAN – Murat ÇAKMAK – Erol ÇAĞAL
  26. ARDANUÇSPOR KULÜBÜ : Hükümet Cad. No: 19/B Ardanuç/ARTVİN, Temsilcileri : Coşkun ÖZTÜRK – Hakan ŞAHİN – Aykut SADIKOĞLU
 • MADDE 3– Federasyonun Amacı;
  • a- Bütün spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak .
  • b- Spor kulüplerinde sporcu sayılarını artırmak, spor kulüpleri ve Federasyonun danışma ve karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek, sporcuları eğitici, öğretici ve yönetici olarak da yetiştirmek.
  • c- Özürlüler dâhil ilimizin sporcu gençliğini, Federasyon çatısı altında örgütlemek ve desteklemek.
  • d- Sporcu gençliğin , eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini ilgili yerlere ulaştırmak ve değerlendirmek.
  • e- Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Sporda Erdemli olmanın ( Fair Play ) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak,
  • f- Herkes için Spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, ferdi veya takım hâlinde amatör spora katkı sağlayacak her türlü faaliyete aynî ve nakdî yardımda bulunmak,
  • g- Çeşitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüş bildirmek ve kamuoyu oluşturmak,
  • h- Eğitim, araştırma, plânlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak,
  • i- Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek, spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri sağlamak,
  • j- Federasyona üye kulüplere sportif malzeme, gıda yardımında bulunmak, öğreticiler görevlendirmek.
  • k- İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak, Sağlık Fonu oluşturmak, bu fonla ilgili bir yönetmelik hazırlamak.
  • l- Amaçlarla ilgili kooperatifler, vakıflar veya işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak.
  • m- Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, Gençlik ve Spor kuruluşları ve Uluslar Arası Gençlik ve Spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,
  • n- Gençlik ve Sporla ilgili; kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar , federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak ve bu kuruluşlarla karşılıklı aynî ve nakdî yardımlaşma içinde olmak,
  • o- Amatör Sporları ve gönüllü katılımı yaygınlaştırmak ve bu alanlardaki çabalara destek vermek,
 • MADDE 4- Zorunlu Durumlar:
  • a- Sporla ilgili, yetkili devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş Gençlik ve Spor Kulüpleri federasyona üye olamazlar.
  • b- Federasyon tüzel kişilik kazandıktan, tüzük değişikliklerini, değişiklikten sonra her seçim sonunda yönetim ve diğer kuruluşlara seçilenlerin adı , soyadı ve adreslerini seçimden itibaren 1 ay içerisinde devletin spor kulüpleriyle ilgili genel müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  • c- Federasyon kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez, ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün etkinliklerine müdâhale edemez. Uluslar arası spor kuruluşlarıyla resmî bağlantı ve ilişki kuramaz.
 • MADDE 5– İlkeler
  • a- Kulüpler, kulüplerle devlet, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz.
  • b- Yasaların ve yönetmeliklerin ön gördüğü yasaklara ve kurallara uyar.
  • c- Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.
  • d- Türk spor camiâsına “Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmaya büyük çaba gösterir.
  • e- Tüm spor dallarında “Hakemler yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.
 • MADDE 6- Etkinlik Konuları:
  • a- Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddî ve aynî yardım yapar. Bunun için yarışma, müsâbaka, gece, piyango, sergi, gazete yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.
  • b- Sağlık, Sosyal, güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir. Üyesi olduğu üst kuruluşun (Konfederasyonun) tüzük ve yönetmeliklerine uyar.
  • c- Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyunu oluşturur.
  • d- Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurar.
  • e- Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.
  • f- Her kademedeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar.
  • g- Konusu ile ilgili üst kuruluşlara ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir. Yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.
  • h- Beden eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar. Görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere aktarılır.
  • i- Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphâne, sağlık ve araçları bulmaya çalışır ve yatırımlar yapar.
  • j- Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde mânevî ilgi gösterir, resmî bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların, Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

FEDERASYONA NASIL ÜYE OLUNUR?

 • MADDE 7- Spor Kulüpleri Federasyona Genel Kurullarında alacağı karar ile üye olabilirler. Genel Kurullar bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredemezler. Üye kulüpler üyeleri arasından Genel Kurullarında seçeceği üç delege ile Federasyon Genel Kurullarında temsil edilirler. Üye kulüpler Delege olarak seçilen isimleri Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile birlikte 30 gün içerisinde Federasyona vermek zorundadırlar.
 • MADDE 8- Sporla uğraşan kulüplerin üye olabilmeleri için kendi genel kurullarında karar almaları ve o kararı bir yazı ile federasyona bildirmeleri zorunludur.
 • MADDE 9- Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içerisinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.
 • MADDE 10- Federasyona, her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, devletin kabûl ettiği spor dallarından birinde veya bir kaçında uğraşan, aynı amaçlı spor kulüpleri üye olabilirler.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 • MADDE 11 – Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak, üye kulüp bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli olarak federasyona bildirmek zorundadır. Genel kurulda federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.
 • MADDE 12 – Üye kulüpler, Federasyona olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde veya spor ahlâkına uygun olmayan eylem ve davranışlarda olmaları, spor kulüpleri ve idarecilerinin faaliyet gösterdikleri branşlarda seçilme hakkından yoksun bırakacak disiplin cezası almaları, Üye kulüplerin; Delegeleri ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Federasyonu rencide edici söz ve davranışlarda bulunmaları, Yürürlükte olan kânun, yönetmeliklere aykırı hareket etmeleri, Tüzüklerinde gösterilen spor branşlarında yeterli faaliyette bulunmamaları hallerinde disiplin kuruluna sevk edilirler. Disiplin Kuruluna sevk edilenler, sevk edildikleri konu kendilerine tebliğ edildiği târihten îtibâren on gün içinde savunmalarını yazılı olarak federasyona vermeleri gerekir. Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp kabûl veya reddedilebilir.
 • MADDE 13- Üye kulübün başka bir federasyona üye olması da üyeliği sona erdirir. Ancak bu kararın alındığı genel kurulda karar öncesi federasyon temsilcisinin de söz hakkı vardır.
 • MADDE 14 – Kulüpler yıllık aîdat olarak bir defâda 20 TL , Giriş aîdatı olarak bir defâya mahsus 1000 TL. öderler. Aîdatlar Genel Kurul kararı ile artırılabilir.
 • MADDE 15 – Federasyonun Organları;
  • a- Genel Kurul
  • b- Yönetim Kurulu
  • c- Yürütme Kurulu
  • d- Denetim Kurulu
  • e- Disiplin Kurulu
  • f- Onur Kurulu
  • g)- Başkanlar Kurulu

GENEL KURUL VE YETKİLERİ

 • MADDE 16- Federasyon Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Mart ayında yapılır. Genel Kurul toplantıları merkezde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulunun belirleyeceği başka bir yerde de yapılabilir. Genel Kurul toplantılarına katılan delegelerin yol, yemek ve konaklama ücretleri bütçe imkânları doğrultusunda federasyon tarafından karşılanır.
 • MADDE 17-Genel kurul ayrıca, Yönetim Kurulu karârı ile ve Federasyon Genel Kurulunu oluşturan delegelerin dörtte birinin yazılı bas vurması halinde olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurullarda, sadece gündemde olan maddeler görüşülebilir. Olağanüstü Genel Kurullarda gündemde değişiklik ve ek yapılamaz.
 • MADDE 18- Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi, en az on beş gün önce üye kulüplere elektronik posta veya gazete ya da, yazı ile bildirilir.
 • MADDE 19- Genel Kurul, katılma hakkına sahip delegelerin en az yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından aşağı olamaz, ilk ve ikinci toplantının arası (7) yedi günden aşağı olamaz.
 • MADDE 20- Tabii Delege Olma Şartları:
  • a. Federasyon Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, ve Onur Kurulu asıl üyeleri ile Konfederasyon Genel Kurulunda Federasyonumuzu temsil etmesi için Konfederasyonun son genel kuruluna katılan Konfederasyon delegeleri Federasyon Genel kurullarında tabii delege olarak katılırlar.
  • b. Federasyonda en az bir dönem Genel Başkanlık, en az iki dönem Genel Sekreterlik, en az aralıksız dört dönem Yönetim Kurlu üyeliği ile Federasyonumuz adına Konfederasyonda en az bir dönem Yönetim kurulu üyeliği yapanlar ömür boyu tabii delege olup, Federasyona delege olma husûsunda hiçbir kısıtlayıcı hükme tâbi değildirler.
 • MADDE 21- Delegeler; Federasyon Genel Kurul toplantılarına fotoğraflı kimliklerini göstererek ve listeleri imzalayarak katılırlar. Genel Kurulda her delege oyunu ancak kendisi kullanır. Delegeler yenileri seçilene kadar bu delegelik haklarını korurlar. Federasyon tarafından Genel Kurul için hazırlanan Hazırun veya Delege listeleri geçerli olacaktır. Ancak; kânun ve Yönetmelikler ile spor kulüplerine üye olmaları yasak olanlar hâriç, Federasyon Kurullarında görevli iken Spor kulübü üyeliği düşen veya silinen üyelerin doğal delegelikleri devam ettiği sürece Federasyonun kurullarına seçilebilirler. Kulüpler, Genel Kurullara katılabilmeleri için üyelik aidatlarını ödemek zorundadır.
 • MADDE 22- Genel Kurul Toplantılarını yürütmek için bir Divan Başkanı, Bir Divan Başkan vekili ve İki Sekreter üye Genel Kurula katılan delegelerce, açık oyla seçilir. Divana seçilebilmek için genel kurul delegesi veya T.A.S.K.K. tarafından görevli olmaları şarttır.
 • MADDE 23 – Genel kurulda sâdece gündemde olan konular görüşülür. Ancak, genel kurula katılan üyelerin en az 1/10 ‘unun yazılı isteği üzerine gündeme genel kurulca ilâve yapılması zorunludur. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddelerin eklenmesi, federasyonun feshi hallerinde; delegelerin üçte ikisinin katılımıyla yapılır. Tüzük değişikliği ve yeni ilâveler ile Federasyonun feshi kararları ancak katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 • MADDE 24 – Yönetim Kurulu Başkanınca, Genel kuruldan sonra, ilgili yasanın tanıdığı süre içinde, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyeler, yine ilgili yasanın öngördüğü şekilde ilgili kurum yetkililerine verilir.
 • MADDE 25- Genel Kurul toplantılarını Genel başkan veyâ görevlendireceği bir yönetici açar.
 • MADDE 26 – Genel Kurulda Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile TASKK delegeleri asıl ve yedek üyeleri Başkan adayı ile birlikte liste halinde gizli oy açık tasnif usûlü ile seçilir.
 • MADDE 27-Yönetim ve denetim kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.
 • MADDE 28- Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma programlarını düşünür.
 • MADDE 29– Genel Kurul, Yönetim ve Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan itîrazları sonuca bağlar.
 • MADDE 30 – Federasyon Genel Kurulun yetki vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Federasyon edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itîbâren, bir ay içinde mülkî idâre âmirliği ile konfederasyona bildirmekle yükümlüdür.
 • MADDE 31 – Federasyonun üç yıllık çalışma süresince, federasyonun amaçlarını gerçekleştirmesinde kullanılmak üzere yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek, ayrıca federasyonun, bütçe imkânları doğrultusunda, kamu görevlisi olmayan başkan ve genel sekretere verilecek ücretler ile yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirler. Yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında her hangi bir karşılık ödenmez. Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

 • MADDE 32 – Yönetim Kurulu; Genel kurulca üç yıl için, delegeler arasından doğrudan seçilen 1 Başkan ve 14(ondört) asıl üyeden oluşur. Ayrıca Genel kurul yönetim kurulunun (15) on beş Yedek üyesini de seçer. Genel Kurullarda, doğrudan seçilen Bir Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri, oy pusulalarında birlikte yazılabilir. Doğrudan seçilen Bir Başkan ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek, denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri Genel Kurulda gizli oy açık tasnifle seçilirler. Yönetim Kurulu Yedek üyelerinin oy sayıları eşit olursa sıralama için ad çekimi yapılır.

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonra yapacağı ilk toplantısında; 2 Başkan yardımcısı, 1 Başkan Vekili, 1 Mali Sekreter, 1 Mali Sekreter Yardımcısı, 1 Eğitim Sekreteri, 1 Eğitim Sekreter Yardımcısı, 1 Örgütleme Sekreteri, 1 Örgütlenme Sekreter Yardımcısı, 1 Sosyal Faaliyetler Sekreteri, 1 Sosyal Faaliyetler Sekreteri Yardımcısını seçer. Seçilen Başkan Yardımcılarının biri İdari İşlerden Sorumlu, Diğeri Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapar.

Federasyon Başkan adayı olmak isteyenler, genel kurul ilanını takip eden 7 gün içerisinde adaylık başvurularını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. (Posta ile yapılan başvurularda belirtilen sürede federasyon genel sekreterliğine ulaşmayan yazılar dikkate alınmayacaktır.) Genel kurul delegesi olmayanlar genel başkan ile yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.

Ayrıca; Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için en az lise mezunu olmak, kısıtlı olmamak, askerliğini yapmış olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezâsına hüküm giymemiş olmak, affa uğramış olsalar bile; basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istismâl ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihâle ve alım satımlara fesat karıştırmak veya Devlet sırrını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olmamak, T.C.K.’ nın ikinci kitabının birinci bâbında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrîk etme suçundan mahkûm olmamak, (Affedilmiş olsalar bile) seçilmeyi engelleyici spor disiplin cezâları ile Federasyon Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmamış olmaları gerekir.

 • MADDE 33 – Yönetim Kurulu Başkanın bilgisi dâhilinde, Genel Sekreter tarafından hazırlanan gündem dâhilinde iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarını il dışında da yapabilir. Toplantılara gerekli hallerde federasyon yönetimi tarafından, Yönetmeliklerde belirlenmiş spor organlarında görevlendirilen (Futbol Disiplin ve Hakem Kurulları ile Tertip Komiteleri vb.) Yönetim dışındaki kişilerde çağrılır.

Yönetim Kurulunun il dışında yapacağı toplantılara katılan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Konfederasyonun ve diğer Sportif Federasyonların düzenleyeceği toplantı, panel, spor ve buna benzer organizasyonlarla, diğer illerde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarına yapılan ziyâret ve toplantılara katılacak olan organ üyeleri ile Yönetim ve Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilecek görevlilerin yapacakları seyahatlerinin Yemek, Kara yolu, Hava yolunun bilet ve kullanılan araçların yakıt masrafları Federasyon tarafından karşılanır.

 • MADDE 34- Federasyon organları sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Arka arkaya üç toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifâ etmiş sayılır.
 • MADDE 35- Yönetim Kurulunda her hangi nedenle boşalma olduğu taktirde yedekler sırasıyla çağrılır.

Genel Başkanlık makâmında her hangi bir nedenle boşalma olduğu taktirde, Yönetim Kurulu bir ay içinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kendi arasından seçim yapar. Üst üste üç seçimden sonra sonuç alınamazsa Olağan Üstü Genel Kurula gidilir. Genel Sekreterlik makâmında boşalma olursa Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçim yapılarak Genel Sekreter seçilir.

Genel Başkan ve Genel Sekreter sâdece bu görevlerinden ayrıldıkları taktirde, Yönetim Kurulu üyelikleri devam eder. Yönetim Kurulundaki diğer görevler Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

 • MADDE 36 – Yönetim Kurulu Genel kuruldan aldığı yetkileri kullanır. Federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür. Gerekli gördüğü yerlere temsilcilik açar. Yasalar içinde federasyonun işlerini yürütmek üzere ücretli kişi ve kişiler çalıştırır.
 • MADDE 37- Kulüplerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaşmayı sağlar.
 • MADDE 38- Kulüplerin araç, gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını, antrenör, yönetici, yarışmalar öncesi ve sonrası, sosyal güvenlik gibi benzeri konulardaki sorunlarını çözüme götürmeye çalışır.
 • MADDE 39 – Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve yıl sonları itîbârıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannâme ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülkî İdâre Âmirliğine verir.

YÜRÜTME KURULU

 • MADDE 40- Yönetim Kurulu federasyon işlerinin daha hızlı pratik yürütülmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Federasyon Başkanı, Bir Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Eğitim Sekreteri, Örgütleme Sekreteri, Mali Sekreter, Halkla İlişkiler sekreterinden oluşan Yedi (7) kişilik bir yürütme kurulu oluşur.

Yürütme kurulu ayda en az bir (1) toplantı yapar. Alınan kararlar ve yapılan çalışmalar yönetim kurulunun tasvibine sunulur. Yönetim Kurulunun onaylamadığı kararlar geçersiz olur. Yürütme kurulu toplantılarına Başkan veya Başkan yardımcılarından herhangi birinin katılması zorunludur.

Karar defterinin Noterden veya Dernekler İl Müdürlüğünden tasdiki zorunludur. Kurul en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır. Yürütme kurulu toplantılarını il dışında da yapabilir. İl dışında yapacağı toplantıların yol, konaklama ve yemek masrafları federasyon tarafından karşılanır.

FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 • MADDE 41- Federasyon Genel Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
  • a- Federasyonu Protokolde temsil etmek.
  • b- Yönetim kurulunu toplantıya dâvet etmek ve Yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmek.
  • c- Yönetim Kurulu müzâkerelerinin yasalara ve Federasyon tüzüğüne göre düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
  • d- Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve tâkip etmek.
  • e- Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Mâli sekreter ile birlikte onaylamak.
  • f- Resmî kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler karşısında Federasyonu temsil etmek.
  • g- Federasyon tarafından çıkartılacak dergi ve buna benzer yayınların Federasyon adına sâhibidir.
  • h- Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur. Basın toplantıları düzenler. Bu konuda yetkilerini Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarına devredebilir.
  • İ- Federasyonun amaçları doğrultusunda görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yaparak, yapılan bu görevlendirmeler hakkında raporlar alır.

TEMSİL VE İMZÂ YETKİSİ

 • MADDE 42- Federasyonun hukûki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri, Genel Sekreter resmî makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, Federasyon kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında yetkilidirler. Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir mâzerete dayanarak toplantılara katılmadığı veya görevli olarak Artvin dışında bulunduğu hallerde, Genel Başkana âit bütün görevleri hak ve yetkileri Başkan Vekili kullanır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • MADDE 43- Genel sekreterin görevleri şunlardır:
  • a- Federasyonun İdâri Yönetiminden ve yazışmalardan sorumludur.
  • b- Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların tâkibini yapmak ve alınan kararların sonuçları hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
  • c- Yönetim kurulu gündemini başkanın bilgisi dâhilinde hazırlamak.
  • d- Federasyonumuza üye olan kulüplerin istek ve taleplerini Yönetim kuruluna ileterek sonuçlandırılmasını sağlamak.
  • e- Yönetim kurulu kararlarını karar defterine kayıt etmek.
  • f- Federasyona gelen ve federasyondan giden evrakları tâkip etmek, giriş ve çıkış defterlerine kayıt etmek.
  • g- Üye kayıt defterinin tanzimini yaparak, üyelik bilgilerini kayıt etmek.
  • h- Genel Kurul evraklarını hazırlamak.
  • i- Federasyonun güvenliği ve çalışan personelden sorumlu olmak.
  • j- Federasyonun Amaçları, İlkeleri ve Etkinlik konuları doğrultusunda Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapmak.
 • MADDE 44- Mâli Sekreterin Görevleri şunlardır:
  • a- Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda mâli işlerden sorumludur.
  • b- Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Başkanla birlikte onaylamak.
  • c- Mâli Konularla ilgili kayıtları tutmak.
  • d- Federasyon Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Kesin Hesap ile Tahmini bütçeyi hazırlamak.
  • e- Bağış ve Yardımları toplamak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişilerle birlikte Yetki Belgesi çıkartmak.

DENETİM KURULU YETKİLERİ

 • MADDE 45 – Denetim kurulu Genel kurulca seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

Denetim kurulu asıl üyelerinden boşalma olursa sırası ile yedek üyelerden çağırılır. Denetim kurulu genel kuruldan sonra 10 (on) gün içerisinde toplanır. Kendi aralarında (1) bir Başkan seçer.

 • MADDE 46- Denetim kurulu; Federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usûllere göre en az 6 (altı) ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.
 • MADDE 47 – Denetim kurulu üyelerinin istemeleri üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerini her zaman inceleyebilir.

DİSİPLİN KURULU

 • MADDE 48- Disiplin Kurulu Genel Kurul Delegeleri arasından gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar. Federasyon Tüzük , yönetmelik, ilke ve politikasıyla Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasalarla yönetmeliklere aykırı davranan üye kulüpler, Federasyon organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre;
  • a- Uyarı
  • b- Üç ay-iki yıl arasında değişen geçici çıkarma.
  • c- Görevden uzaklaştırma.
  • d- Haklardan yoksun bırakma.
  • e- Federasyonun yapacağı aynî ve nakdî ve buna benzer yardımlardan yoksun bırakmak.
  • f- Sürekli çıkarma cezaları verebilir.

Disiplin kurulu, Yönetim Kurulu tarafından savunma için verilen on günlük sürenin dolmasından sonra Genel Sekreter tarafından üç gün içerisinde toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu isterse sözlü savunmada alabilir, kararını bir ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

 • MADDE 49- Disiplin kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabûl edilmiş cezâlandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için cezâ alanlar kendilerine yapılan teblîgâttan sonra 15 gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna müracaat edecek olursa, bu müracaat Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır. Yapılan teblîgât yazının tebliğ edildiği târihi îtibârı ile başlar. Zamanında yapılmayan başvurular dikkâte alınmaz. Genel Kurul yapılan itirazı değerlendirerek karara bağlar.

ONUR KURULU

 • MADDE 50- Onur Kurulu Genel Kurul delegeleri arasından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden oluşur. Kurulun yedek üyeleri yoktur. Kurul kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar.
 • MADDE 51 – Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az bir kez toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Federasyonun tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kuruluna her türlü görevi verebilir.

BAŞKANLAR KURULU

 • MADDE 52- Başkanlar Kurulu, Federasyonun üyesi olan kulüplerin Başkanlarından oluşur. Kulüp Başkanlarının yazılı özürleri veya başka zorunlu nedenlerin çıkması halinde kulüp Yönetim Kurulları, Başkan adına bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirebilir.

Başkanlar Kurulu, iki seçim dönemi arasında en az üç kez toplantıya çağrılır. Toplantının yeri ve târihi Yönetim kurulunca belirlenir. Kurul, spor kulüplerinin sorun, öneri ve dileklerini görüşerek bir rapor hâlinde Federasyon Yönetim Kuruluna gönderir. Katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyon tarafından karşılanır.

Toplantılar Yönetim Kurulu kararı ile Artvin dışında da yapılabilir. Kurulun kararları öneri niteliğindedir. Kurul Başkanı Federasyon Başkanıdır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz, sekreterya işleri Federasyon Genel Sekreteri tarafından yürütülür. Kararlar açık oyla alınır.

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI VE GİDERLERİ

 • MADDE 53- Federasyonun gelir kaynakları;
  • a- Üye kulüplerden alınacak üye ödentileri ve katılma payları.
  • b- Yardım ve bağışlar.
  • c- Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.
  • d- Dergi ve reklâm gelirleri.
  • e- Her türlü spor yarışmaları gelirleri.
  • f- Devlet ve Konfederasyon yardımları.
  • g- Banka fâiz ve gelirleri.
  • h- Diğer gelirler.

Gelirlerin hangi bankaya ve hangi koşullarda yatırılacağını, Bankadan nasıl çekileceği, kasada ve görev verilen kişide ne miktarda, ne kadar süre için avans bulunacağını Yönetim Kurulu veya bu Kurulun yetkisi dâhilinde Yürütme Kurulu karara bağlar.

 • MADDE 54- FEDERASYONUN GİDERLERİ; Yönetim kurulunca veya bu kurulun verdiği yetkiler doğrultusunda Yürütme Kurulunca karar verilmiş her türlü amaca yönelik giderler, Bu giderler, usulüne uygun şekilde düzenlenen fatura, gider pusulası, vb., gibi belgeler karşılığı muhasebe kayıtlarına işlenir. Bu belgeler en az 5 (beş) yıl saklanır.

  Bu belgelerin Genel Başkan ile Mali Sekreterce imzalanması zorunludur.

Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılanlara bütçe durumu uygun olduğu taktirde yolluk ve huzur hakkı verilebilir. Yollukların ve huzur haklarının miktarı, ödeme şekilleri Genel Kurulca belirlenir.

Görevli olarak başka il ve ilçelere gidecek yönetici veya kişilerin yararlanacakları ulaşım araçları ve yol masrafları Yönetim Kurulunca günün koşulları da göz önüne alınarak belirlenir.

FEDERASYONUN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER

 • MADDE 55- Federasyon;
  • a.İşletme Hesabı Esâsına tâbi olması hâlinde, İşletme Defteri, Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri.
  • b. Bilanço Hesâbı Esâsına tâbi olması hâlinde, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri.
  • c. Bu defterlere ek olarak, Demirbaş Defteri, Gelen Giden Evrak Kayıt defteri, Alındı Belgesi Kayıt defteri tutmakla yükümlüdür ve bu defterlerin kullanmaya başlamadan önce Noterden veya Dernekler İl Müdürlüğünden tasdiki zorunludur.
 • MADDE 56 – Federasyonun dağılması veya dağıtılması şu şekilde olur:
  • a- Federasyon Genel Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı,
  • b- Üye sayısı Federasyon olmak için gerekli olan sayının altına düşerse,
  • c- Mahkeme kararı ile. Federasyon sona erdirilebilir.
 • MADDE 57- Federasyonun dağılma anında yapılan Toplantıda Tasfiye Kurulu da oluşturulabilir. Federasyonun sona ermesi ve erdirilmesi halinde, para ve mal varlığı üye kulüpler arasında paylaştırılır.

ÖTEKİ KURULLAR

 • MADDE 58- Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleri ile çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin gerçekleştirilmesi için Basın, Danışma, Araştırma, Hukuk, SAĞLIK ile Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ve benzeri kurullar oluşturabilir. Bu kurullardan Gençlik ve Spor Danışma Kurulu ile ilgili temel esaslar şunlardır.

GENÇLİK VE SPOR DANIŞMA KURULU:

Yönetim Kurulu , Federasyonun ve ilimizde uygulanmakta olan Gençlik ve Spor politikasının tartışılması, Federasyonun çalışmalarına ışık tutulması, spor kamuoyunun oluşturulması, gençlik ve spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli önerilerinin alınması amacıyla Gençlik ve Spor Danışma Kurulu oluşturulur. Kurulun toplantı yeri ve tarihi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kurul; Gençlik ve Sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların mensupları, spor adamları ve sporcular arasından belirlenecekler ile Federasyon Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği üç kişiden oluşur. Bu kurul toplantısına katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyonca karşılanır.

YÖNETMELİKLER:

 • MADDE 59- Federasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda yönetmelikler hazırlayabilir. Bu Yönetmelikler üye olduğu Konfederasyonun tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olamaz. Konfederasyonun onayı zorunludur.
 • MADDE 60- Tüzükte yer almayan konularda ilgili yasalar geçerlidir.

 

 • GEÇİCİ MADDE 1- Federasyonun organları oluşana kadar, federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütmeye ve temsil etmeye yetkili olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1 SADETTİN DAĞ Esnaf Artvin/Merkez
2 MÜMTAZ TOKGÖZ Memur Artvin/Merkez
3 MUSTAFA KONGUR Esnaf Artvin/Merkez
4 EROL ASLAN Antrenör Artvin/Merkez
5 MUHAMMET BİLGİN Memur Artvin/Merkez
6 NECMİ ASUMAN Antrenör Artvin/Merkez
7 İBRAHİM DEMİR Esnaf Artvin/Merkez
8 ERKAN ATASERT Esnaf Artvin/Borçka
9 HAMİT KURT Esnaf Artvin/Borçka
10 TURGUT TOPAL Esnaf Artvin/Borçka
11 ŞABAN KARACAN Memur Artvin/Murgul
12 ERSİN ALTIN Antrenör Artvin/Arhavi
13 ERDOĞAN ALBAYRAK Emekli Artvin/Hopa
14 MUHARREM AAYTEKİN Emekli Artvin/Yusufeli
15 COŞKUN ÖZTÜRK Esnaf Artvin/Ardanuç