Artvin ASKF 5. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığının 5. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 19/08/2021 Perşembe günü saat:17:00’da Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı (Çarşı Mah.İnönü Cad.Babür Ünsal İşhanı No:81/6 Merkez /ARTVİN adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26/08/2021 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize duyurulur.

ARTVİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ADINA

Sadettin DAĞ
Başkan

GÜNDEM :

  1. Açılış, yoklama,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,(1Başkan, 1Başkan Yrd. 2 Sekreter Üye)

  3. Gündemin okunarak oylanması.

  4. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.

  5. Denetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Mali Raporların okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası edilmesi ile Bilanço ve Mali Raporların kabulü.

  6. Federasyonun 2021–2022, 2022–2023 ve 2023–2024 yılları Tahmini Bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve oylanarak kabulü ile yeni fasıl açma ve fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,

  7. Federasyon Yönetim, Denetim ve diğer kurullar ile TASKK üst kurul delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

  8. Dilek ve Temenniler-KAPANIŞ

5. Olağan Genel Kurul İlanı (46 indirme )