4. Olağan Genel Kurul Duyurusu

ARTVİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU 4. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığının 4. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 24/03/2019 Pazar günü saat:09:00’da Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı (Çarşı Mah.İnönü Cad.Babür Ünsal İşhanı No:81/6 Merkez /ARTVİN adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31/03/2019 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize duyurulur.

ARTVİN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ADINA
Sadettin DAĞ
Başkan

GÜNDEM :

  1. Açılış, yoklama,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,(1Başkan, 1Başkan Yrd. 2 Sekreter Üye)
  3. Gündemin okunarak oylanması.
  4. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası.
  5. Denetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Mali Raporların okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası edilmesi ile Bilanço ve Mali Raporların kabulü.
  6. Federasyonun 2019–2020, 2020–2021 ve 2021–2022 yılları Tahmini Bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve oylanarak kabulü ile yeni fasıl açma ve fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
  7. Federasyon Yönetim, Denetim ve diğer kurullar ile TASKK üst kurul delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
  8. Dilek ve Temenniler-KAPANIŞ
Genel Kurul Duyurusu (1124 indirme )